ปลาคาร์พใหม่จากฟาร์ม Sakai & Omosako หลายพันตัวมาถึงแล้ว!!! เปิดขายวันที่ 5 ธันวาคม!!! มี Kohaku,Sanke,Tancho และ Shiro Utsuri!!! 1/12/2009
ปลาคาร์พใหม่จากฟาร์ม Sakai & Omosako หลายพันตัวมาถึงแล้ว!!! เปิดขายวันที่ 5 ธันวาคม!!! มี Kohaku,Sanke,Tancho และ Shiro Utsuri!!! 1/12/2009
วันที่ 30 พ.ย. 52 เวลา 11:38:06