ปลาคาร์พใหม่จากฟาร์ม Dainichi,Issa & Marudo หลายพันตัวมาถึงแล้ว!!! เปิดขายแล้ววันนี้!!! มี Kohaku,Sanke,Tancho และ Showa!!! 17/04/2553
ปลาคาร์พใหม่จากฟาร์ม Dainichi,Issa & Marudo หลายพันตัวมาถึงแล้ว!!! เปิดขายแล้ววันนี้!!! มี Kohaku,Sanke,Tancho และ Showa!!! 17/04/2553
วันที่ 27 เม.ย. 53 เวลา 10:59:53