ปลาคาร์พTosaiใหม่จากฟาร์มDainishiและฟาร์มTakahashiหลายพันตัวมาถึงแล้ว!!! เปิดขายวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553!!! มี Kohaku,Sanke,Tancho,Showa และ Variety!!! 03/11/2553
ปลาคาร์พTosaiใหม่จากฟาร์มDainishiและฟาร์มTakahashiหลายพันตัวมาถึงแล้ว!!! เปิดขายวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553!!! มี Kohaku,Sanke,Tancho,Showa และ Variety!!! 03/11/2553
วันที่ 3 พ.ย. 53 เวลา 11:14:25