ปลาคาร์พTosai และ Nisai ใหม่จากฟาร์ม Dainishi,Tani,Nogami และฟาร์ม Hoshikin กว่า 6พันตัวมาถึงแล้ว!!! เปิดขายวันที่ 31 ธันวาคม 2553!!! มีKohaku,Sanke,Tancho,Showa,Platinum, Hariwake, Ogon และ Variety!!
ปลาคาร์พTosai และ Nisai ใหม่จากฟาร์ม Dainishi,Tani,Nogami และฟาร์ม Hoshikin กว่า 6พันตัวมาถึงแล้ว!!! เปิดขายวันที่ 31 ธันวาคม 2553!!! มีKohaku,Sanke,Tancho,Showa,Platinum, Hariwake, Ogon และ Variety!!! 26/12/2553
วันที่ 26 ธ.ค. 53 เวลา 11:17:37