ปลาคาร์พTosai และ Nisai ใหม่จากฟาร์ม Dainishi, Issa และฟาร์ม Marudo กว่า 12,000 ตัวมาถึงแล้ว!!! เปิดขายแล้ววันนี้!!! มี Kohaku,Sanke,Tancho,Showa, Ogon และ Variety!!!9/3/2554
ปลาคาร์พTosai และ Nisai ใหม่จากฟาร์ม Dainishi, Issa และฟาร์ม Marudo กว่า 12,000 ตัวมาถึงแล้ว!!! เปิดขายแล้ววันนี้!!! มี Kohaku,Sanke,Tancho,Showa, Ogon และ Variety!!! 9/3/2554
วันที่ 9 มี.ค. 54 เวลา 15:30:57