ปลาคาร์พTosai ใหม่จากฟาร์ม Dainichi, Tani และฟาร์ม Isa กว่า 12,000 ตัวมาถึงแล้ว!!! เปิดขายวันที่ 23 กุมภาพันธั 2556!!! มี Kohaku, Showa, Sanke, Platinum, Kumonryu, Koromo และ Variety !!! 18/02/2556
ปลาคาร์พTosai ใหม่จากฟาร์ม Dainichi, Tani และฟาร์ม Isa กว่า 12,000 ตัวมาถึงแล้ว!!! เปิดขายวันที่ 23 กุมภาพันธั 2556!!! มี Kohaku, Showa, Sanke, Platinum, Kumonryu, Koromo และ Variety อื่นๆอีกมากมาย!!! 18/02/2556
วันที่ 18 ก.พ. 56 เวลา 04:44:34