ปลาคาร์พTosai ใหม่จากฟาร์ม Marudo และฟาร์ม Nogami กว่า 3,800 ตัวมาถึงแล้ว!!! เปิดขายวันที่ 24 พฤษภาคน 2556!!! มี Kohaku, Showa, Sanke และ Tancho. และมีปลาสามขวบกว่า 50 ตัว!!! 20/05/2556
ปลาคาร์พTosai ใหม่จากฟาร์ม Marudo และฟาร์ม Nogami กว่า 3,800 ตัวมาถึงแล้ว!!! เปิดขายวันที่ 24 พฤษภาคน 2556!!! มี Kohaku, Showa, Sanke และ Tancho. และมีปลาสามขวบกว่า 50 ตัว!!! 20/05/2556
วันที่ 20 พ.ค. 56 เวลา 14:54:53